خرید اینترنتی بلیت (20% تخفیف)
مبلغ قابل پرداخت :
0
ریال
کاربر گرامی ، در روند خرید اینترنتی بلیت به نکات زیر توجه داشته باشید
  • به همراه داشتن پرینت بلیت برای ورود به استخر الزامی می باشد.
    در غیر اینصورت شماره بلیت را یادداشت کرده و در هنگام ورود به استخر به مسئول سانس ارائه دهید.
  • با هر بلیت اینترنتی یک مرتبه امکان ورود به استخر به تعداد نفرات ذکر شده روی بلیت (تعداد بلیت) را دارید . برای هر مرتبه ورود به استخر ، بصورت مجزاء بلیت اینترنتی به تعداد نفرات تهیه نمایید.
  • مسئولیت و عواقب هرگونه کپی برداری از بلیت به عهده خریدار می باشد.
  • کلیه مسئولیت افراد همراه ، با خریدار بلیت می باشد.
  • تحت هیچ شرایطی بلیت فروخته شده مسترد ، ابطال یا تعویض نمی گردد.
  • در هنگام خرید به نوع سانس مورد نظر توجه کنید . بلیت های سانس استخر و سانس استخر و سونا متفاوت بوده و قابل استفاده به جای یکدیگر نیستند.
  • بلیت های اینترنتی به علت تخفیف شامل بلیت کودک نمی شوند.